Όροι Χρήσης

O δικτυακός τόπος https://www.kosmimata-giannakas.gr (εφεξής ο “Ιστότοπος” ή η “Ιστοσελίδα”) ανήκει και είναι υπό τη διαχείριση της εταιρείας με την επωνυμία « ΓΙΑΝΝΑΚΑ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» με έδρα την Γεωργίου Κεδρηνού 60, 115 22 Αθήνα

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από τον Iστότοπο , προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με τους Όρους Χρήσης.

Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου μας. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

Η εξακολούθηση της χρήσης του Iστότοπου σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας. 

 

  1. Γενικοί Όροι

Ο Ιστότοπος  περιλαμβάνει την ηλεκτρονική παρουσίαση των προϊόντων που διατίθενται στο κατάστημα της εταιρείας “ ΓΙΑΝΝΑΚΑ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” και έχει ως στόχο την πληροφόρηση των καταναλωτών για τα προϊόντα της.

 

  1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του καταστήματος, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ.

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Ιστότοπου που περιέχει ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν.

Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Ιστότοπο ή στις επιμέρους Ιστοσελίδες της συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

  1. Προσωπικά Δεδομένα

Το κατάστημα δια του παρόντος σας ενημερώνει ότι συλλέγει προσωπικά δεδομένα μετά από την υποβολή σας και μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Με την υποβολή  των στοιχείων σας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

Η  επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγει κατά τις συναλλαγές με τα μέλη του και τρίτα πρόσωπα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, (νόμος 4624/2019, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016).

Η εταιρεία εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλεται προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε.

 

  1. Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών

Για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες της, ο Ιστότοπος μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες του Internet, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους.

 

  1. Περιορισμός Ευθύνης

Το κατάστημα λαμβάνει κάθε προσήκον μέτρο έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον Ιστότοπο του να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα.

Επίσης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης).

Το κατάστημα δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον Ιστότοπο μας.

 

  1. Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους χρήσης και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

 

  1. Ιδιοκτησία – Εμπορικά Σήματα

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου και το λογότυπο kosmimata-giannakas.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρείας «ΓΙΑΝΝΑΚΑ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

Οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στον παρόντα Ιστότοπο μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στον Ιστότοπο δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων, λογοτύπων, εικόνων, αναπαραστάσεων που εμφανίζονται στον Ιστότοπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

 

  1. Τιμές Προϊόντων

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους μας συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. 24%. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το κατάστημα μας επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

 

  1. COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε ένα Ιστότοπο/ Ιστοσελίδα.

Εκτός τα αναγκαία cookies τα οποία επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site χρησιμοποιούμε το Google Analytics Cookies, μια υπηρεσία της Google για να συλλέγουμε στατιστικά χρήσης του ιστότοπου ώστε να μπορούμε να τη βελτιώσουμε. H υπηρεσία είναι απολύτως ανώνυμη.

Αν παρόλα αυτά δεν το θέλετε αυτό, μπορείτε να ζητήσετε από τη Google να μη σας περιλαμβάνει στα στατιστικά της, στην σελίδα: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout